top of page

Viktigt att tänka på om...

Jag röker

Om du röker bör du inte äta P-piller, då rökning i kombination med P-piller ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Jag löper risk för att få bloddpropp

Då bör du undvika P-piller, P-ring och P-plåster. Alla kombinerade hormonella preventivmedel ökar risken för blodpropp. Risken är störst för nya användare under det första året. Den förhöjda risken återkommer om behandlingen påbörjas på nytt efter ett uppehåll. Du bör undvika kombinerade hormonella metoder om du själv har haft blodpropp, om någon i din familj har haft det eller om du har anlag för att få blodpropp. Risken ökar med åldern, övervikt och rökning. 

Jag har migrän med aura

Då bör du inte använda P-piller, P-ring eller P-plåster. Migrän med förkänningar (aura) innebär en ökad risk för stroke och därför bör du inte använda en kombinerad hormonell preventivmetod. Om du har migrän utan aura kan alla preventivmetoder användas. Dock kan kombinerade hormonella metoder orsaka migrän. 

De kan också antingen förvärra eller förbättra migrän.

Migrän utan aura som inträffar regelbundet i samband med mens kan förbättras genom användning av kombinerad hormonell preventivmetod utan uppehåll eller av gestagen metod. 

Migrän_vit_klänning.png

Jag har ett bmi över 30

Då bör du inte använda P-piller, P-ring eller P-plåster. Studier har visat på en försämrad effektivitet hos hormonella preventivmetoder vid fetma. De ökar även risken för blodpropp. 

Det är osäkert vad som gäller för minipiller. 

Övriga metoder kan användas.  

>30
bottom of page