Viktigt att tänka på om...

Jag röker

Jag löper risk för att få bloddpropp

Jag har migrän med aura

Jag har ett bmi över 30

>30