Sax med bakgrund.png

Sterilisering

  • Hormonfri

  • En gång

  • Skyddar inte mot könssjukdomar

Sterilisering innebär att man genom operation blockerar vägen för ägget i äggledarna och spermiernas väg genom sädesledarna. Ingreppet skiljer sig åt för män och kvinnor men är i princip en permanent metod för att alterera fertiliteten och stänga av möjligheten för att befruktning kan ske.

Sax.png
Hur fungerar kvinnlig sterilisering?

Kvinnlig sterilisering utförs på olika sätt. Antingen klipps äggledarna av eller så täpps de till. Det finns flera olika metoder för hur detta utförs, men oftast så används endast lokalbedövning och man går in via slidan eller använder titthålskirurgi via buken. Man får gå hem samma dag. Steriliseringen påverkar inte hormonproduktion eller sexlust. 

 
Hur fungerar manlig sterilisering - vasektomi?

Manlig sterilisering, även kallat vasektomi, görs efter lokalbedövning, och med ett litet snitt i övre delen av pungen (precis under penisroten). Man drar ut sädesledarna och klipper av dem. Sedan syr man med ett stygn. Man kan också göra två hål utan skalpell, som läker ihop av sig själv. Manlig sterilisering innebär bara att man klipper bort tillförseln av spermierna och inte sperman. Detta gör att man fortfarande får utlösning dock utan innehåll av spermier.

Efter utförd vasektomi måste man ha 10-20 utlösningar och därefter göra ett spermaprov. Detta eftersom man har spermier kvar första tiden. Vasektomi påverkar inte potensen, hormonproduktionen eller sexlusten. 

Hur effektiv är sterilisering?

Sterilisering är en väldigt säker metod. Män måste dock vänta en tid efter ingreppet innan de blir sterila. Manlig sterilisering har ett Pearl Index på 0,1 vid perfekt användning och 0,15 vid typisk användning vilket motsvarar 99,9%-99,85% effektivt. Kvinnlig sterlisering har ett Pearl Index på 0,5 vilket motsvarar 99,5% effektivitet. Du kan läsa mer om Pearl Index och jämföra metoder här​. 

 
Hur gör man om man vill sterilisera sig?

Ta kontakt med läkare eller gynekolog som skriver remiss till den klinik som utför steriliseringen.

Fördelar
  • Effektivt skydd oönskade graviditeter

  • Inga biverkningar

  • Hormoner och sexlust påverkas inte

  • Det är ett alternativ som fungerar för både män och kvinnor

Nackdelar
  • Oåterkalleligt och permanent. Det går att ångra sig, men då är det svårare att bli/göra någon gravid.  

  • Dyrt och lång väntetid i vissa län

  • Skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdom

Vanliga frågor

Vad kostar det att sterilisera sig?


Kostnaden för att sterilisera sig varierar mellan olika landsting. I ungefär hälften av landets landsting kostar det enbart patientavgift, i andra kan kostnaderna variera mellan 2 000 – 13 000 kr och det är oftast dyrare för kvinnor. Vissa landsting kräver medicinska skäl, trots att steriliseringslagen innebär att de som vill och inte har några kontraindikationer ska få sterilisera sig.
Skyddar den mot sexuellt överförbara sjukdomar?


Nej, komplettera med manlig kondom eller kvinnlig kondom för att vara skyddad mot sexuellt överförbara sjukdomar!
Kan man ångra sig efter sterilisering?


Det finns metoder för att återfå möjligheten att bli fertil igen. Kvinnor kan genomgå en re-operation, där man syr ihop äggledarna eller tar bort blockeringen. De kan också genomgå provrörsbefruktning. För männen innebär det att man syr ihop sädelsedarna igen, men det brukar inte kunna ske med gott resultat. Det är också svårare ju äldre man är då många bildar antikroppar mot sina egna spermier. När man blir steriliserad går dessutom produktionen av spermier ner. Det innebär att även om mannen syr ihop sädesledarna igen kan det vara svårare att gör någon gravid. Ett alternativ är att frysa in spermier innan man steriliserar sig. Man tar då ut spermier direkt från pungen som man sedan kan använda vid en provrörsbefruktning. För detta får man betala en infrysningskostnad och sen en årlig avgift. Detta kan bland annat göras på Karolinska Universitetssjukhusets Centrum för Andrologi och sexualmedicin.
Påverkas sexlusten?


Nej. Kvinnlig sterilisering påverkar varken hormoproduktion eller sexlust. Vasektomi påverkar inte potens, hormonproduktion eller sexlust.