top of page
Spiral med bakgrund rosa.png
Man with Mustache

Preventivmedel för män

  • Vad finns idag?

  • Varför finns inte fler?

  • Vad kan komma i framtiden?

Idag finns endast två alternativ av preventivmedel för män. Det ena är kondomen och det andra sterilisering. Den främsta orsaken till varför inte fler finns är biverkningarna som uppstått med de nya test som gjorts. Just nu pågår studier på nya preventivmedel och förhoppningsvis kommer män ha fler alternativ att välja mellan framöver. 

Idea
Vad finns det för preventivmedel för män idag?

Idag finns endast två alternativ för män som vill skydda sig. Det ena är den klassiska kondomen som förs över penis vilket förhindrar spermierna från att ta sig in i slidan och livmodern. Kondomer finns att köpa på de flesta apotek och matbutiker men även online. Läs gärna mer här. 

 

Den andra metoden är sterilisering (vasektomi), vilket blir allt vanligare i Sverige och även andra länder. Sterilisering är en enkel operation där sädesledaren skärs av, vilket gör att spermierna inte kommer ut. Mannen får fortfarande utlösning men utlösningen innehåller inga spermier. Metoden är väldigt effektiv och det är endast 0,3 av 100 där graviditet sker efter en vasektomi, vilket då kan bero på att mannen haft sex för tätt inpå efter operationen när det finns spermier kvar i sädesledaren. Läs gärna mer här

Varför finns inte fler metoder för män?

Det har länge forskats kring olika preventivmedel för män och i flera decennier har man vetat hur man gör för att stänga av spermieproduktionen genom att, likt p-piller eller p-stav, tillföra hormoner till kroppen. Problematiken och orsaken till varför inte detta finns på marknaden idag sitter i biverkningarna som uppstår. För att stänga av produktionen av spermier behöver testosteronet sänkas. Vid testosteronbrist är några vanliga symtom trötthet, sömnproblem, minskad sexlust, nedstämdhet, ökad bukfetma.

 

Många undrar vad som är skillnaden för kvinnor, då biverkningarna påminner väldigt mycket om de biverkningar som många kvinnor upplever med sina hormonstörande preventivmedel. 

Vilka preventivmedel för män kan komma i framtiden?

Många män vill kunna skydda sig och om det skulle finnas fler alternativ så skulle fler troligtvis göra det. Det finns alltså en stor marknad för preventivmedel för män, vilket är bra ur ett forskningsperspektiv eftersom företag då kan tänka sig att investera i det. Idag finns två kända forskningsprojekt som studier pågår på just nu.

Vasalgel - Tillfällig sterilisering

Den metod som talas mycket om är en gel som påminner mycket om sterilisering. Vasalgel är en gel som injiceras i sädesledaren och som på så sätt förhindrar spermierna från att komma ut. Detta påminner mycket om sterilisering, skillnaden är att det är ett lättare ingrepp och att metoden sägs vara helt reversibel. Gelen injiceras, användaren behöver sedan avvakta och lämna in prov på spermierna för att mäta av så ingreppet var lyckat. Efter några år så försvinner gelen antingen av sig själv eller spolas bort på en mottagning. 

Mycket är fortfarande oklart kring den här metoden. Problematiken som finns är att mannen riskerar att ha en lägre spermieproduktion efter användning, vilket minskar risken att kunna få barn. Det är också mycket som är oklart kring hur testning av spermierna ska gå till och hur länge gelen faktiskt kommer vara aktiv. 

P-gel 

Som tidigare nämnt så finns det redan forskning som visar på p-piller för män som minskar eller stänger av spermieproduktionen genom att sänka testosteronet. Problematiken är att det tillkommer många biverkningar. Som lösning har det tagits fram en gel som innehåller en blandning av nesteron som hämmar spermieproduktionen, samt testosteron som minskar biverkningarna. Gelen ska appliceras på mannens axlar en gång per dag.

 

Problematiken och oron med den här metoden är att man inte vet om spermieproduktionen kommer tillbaka. I den studien som pågår nu så ska ett antal män använda gelen i ett år och sedan sluta för att se om spermieproduktionen kommer tillbaka. Studier pågår just nu bland annat i Sverige. 

bottom of page