top of page
Pearl index symbol.png

Pearl Index

Ett mått på effektivitet

Effektiviteten för olika preventivmetoder anges oftast i ett branschmått som kallas för Pearl Index. Pearl Index klassificerar graden av effektivitet för olika preventivmetoder. Måttet anges på en skala mellan 1-100 och tas fram genom att preventivmetoden testas i flera oberoende kliniska studier.

För att kunna få ett tillförlitligt värde behövs fler än 10 000 menscykler tas in i beräkningen. Pearl index visar hur många oönskade graviditeter som inträffar när 100 kvinnor använder preventivmetoden kontinuerligt under ett år. Ju lägre Pearl index, desto högre blir talet i procent.

Exempel

Om 4 av 100 kvinnor som använder en preventivmetod under ett år blir oönskat gravida motsvarar detta Pearl Index 4. Preventivmetoden har då en effektivitet på 96 procent.

Det finns två olika mätsätt i effektivitet, den ena är vid ”perfekt användning” och det andra är vid ”typisk användning”.

  • Perfekt användning: Personen använder preventivmedlet varje gång och följer instruktionerna noggrant.

  • Typisk användning: Personen uppger vad den använder för metod men hur den använder preventivmedlet är upp till personen själv.

Kondom har 98% i effektivitet vid perfekt användning, den risk som finns är att kondomen spricker och ingen märker av det. Vid typisk användning har kondom endast 82% i effektivitet då paret kan glömma använda kondom eller endast sätter på den vid slutet av samlaget, vilket bidrar till att fler blir gravida. Därför är det viktigt att följa instruktionerna på preventivmedlen för att se till att effektiviteten är så hög som möjligt.

I tabellen nedan kan du klicka på pilarna i den gråa raden för att sortera de olika metoderna i bokstavsordning, vilken metod som är mest/minst effektiv vid perfekt användning och vilken metod som är mest/minst effektiv vid typisk användning. 

Talen är angivna i andelar. Till exempel har P-piller ett Pearl Index på 0,3 vilket betyder 99,7% effektivitet vid Perfekt användning. Vid Typisk användning har P-piller 9, vilket betyder 91% effektivitet. 

bottom of page