top of page
Termometer med bakgrund.png

P-datorer

  • Hormonfri

  • Varje dag

  • Skyddar inte mot könssjukdomar

En p-dator är en liten dator som mäter basaltemperatur och gör en kartläggning av fertila och icke fertila dagar genom avancerad analys. Användaren får ett dagligt fertilitetsresultat där det går att utläsa om man är fertil eller inte.

Kalender.png

P-datorn kartlägger vilka dagar du är fertil. Då måste du skydda dig med t.ex. kondom eller pessar för att undvika en oönskad graviditet. 

Hur fungerar P-dator?

Kvinnan är fertil ca 5-6 dagar per månad och det är endast under fertila dagar en befruktning kan ske. Vill användaren undvika en graviditet kan inte p-datorn ses som ett preventivmedel som fysiskt förhindrar spermier från att befrukta ett ägg. P-datorn kartlägger snarare fertila dagar för att användaren under dessa dagar kan välja att använda ett preventivmedel, såsom kondom eller pessar, för att skydda sig mot en graviditet.

P-datorn är baserad på temperaturmetoden. Den mäter temperaturen för att avgöra om du är fertil eller inte. En befruktning kan endast ske under det dygn då ägglossningen inträffar vilket sker en gång under varje menscykel. Dagen för ägglossning kan variera från månad till månad. Mannens spermier överleva mellan tre till fem dygn i kroppen. Sammantaget kan alltså en kvinna bli gravid under sex dygn per menscykel. Under menscykeln varierar hormonnivåerna i kroppen vilket påverkar vilotemperaturen i kroppen, den så kallade basaltemperaturen. Den följer en unik kurva för varje kvinna och temperaturen höjs bland annat i samband med ägglossning med upp till 0,5 grader Celsius. Före ägglossning befinner man sig i den så kallade låga fasen och efter ägglossning förblir kroppstemperaturen förhöjd under ytterligare en tid fram till nästa menstruation, vilket sammanfattar den höga fasen.

 

P-datorn mäter basaltemperaturen med en specialtermometer som är inbyggd, vilket gör att samtliga värden registreras och analyseras direkt. Specialtermometern skiljer sig från en vanlig febertermometer och har ofta ett plasthölje runt sensorn istället för ett metallhölje. Detta för att uppnå en korrekt mätning på snabbare tid. Genom att mäta basaltemperaturen i kroppen kan p-datorn med hjälp av en biomatematisk algoritm, avgöra vilka dagar man är fertil.

pearly_1-kopia.jpg

Exempelbild. 

Hur effektiv är en P-dator?

Effektiviteten för en temperaturbaserad p-dator är beror på användaren. Det finns ingen studie som visar hur effektiv metoden är. 

Var kan jag hitta en p-dator?

P-datorer finns i flera olika varianter och säljs via nätet. 

persona.jpg

Exempelbild. 

Fördelar
  • Hormonfri metod utan biverkningar 

  • Bra hjälpmedel för att förstå sin kropp bättre

  • P-datorn håller i ca 10-15 år

  • Fungerar även för kvinnor med PCOS eller oregelbunden menscykel

Nackdelar
  • Kräver daglig mätning på morgonen innan uppstigning för att fungera effektivt

  • Skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar

  • Kan inte användas av kvinnor som fortfarande är i puberteten och inte har en färdigutvecklad och stabil menscykel

bottom of page