top of page
Inseminering med bakgrund.png

Insemination

Av donator eller partner

Insemination är en metod för assisterad befruktning där sperma från donator eller partner med hjälp placeras i kvinnans livmodershals eller vagina. En assisterad befruktning kan göras hemma eller på en klinik i form av Intrauterin insemination där spermier, efter tvätt, placeras i kvinnans livmoder.

Hur fungerar det?

När ett ägg släpps vid ägglossning hos kvinnan, placeras sperma från manlig partner eller donator in i kvinnans vagina eller livmoder. Sperman kan vara färsk eller fryst sperma, som har tinats upp.

Särskilt utformad utrustning finns tillgänglig för att utföra inseminationen. När det gäller vaginal insemination, placeras sperman vanligen i vaginan med en nålfri injektionsspruta. Ett längre rör kan fästas på ändan av sprutan för att underlätta insättning av sperma djupare in i vaginan. Kvinnan rekommenderas generellt att ligga stilla en halvtimme efter inseminationen för att förhindra läckage och för att låta befruktningen äga rum.

En annan metod för insemination är att föra in sperma direkt in i kvinnans livmoder. När en sådan metod utnyttjas är det viktigt att bara "tvättad" sperma används. Sperman sätts in i livmodern med hjälp av en kateter. Spermabanker och fertilitetskliniker erbjuder oftast "tvättad" sperma för detta ändamål, men om partnerns sperma används måste den också "tvättas" av en läkare för att eliminera risken för kramper.

En alternativ metod till nålfri injektionsspruta eller kateter är placering av sperma i kvinnans vagina med hjälp av en specialdesignad befruktningsapparat. Detta håller sperman på plats nära ingången till livmoderhalsen för en tid, vanligen i flera timmar, så att befruktning ska ske. Med denna metod kan en kvinna ta itu med sina vanliga aktiviteter medan befruktningsapparaten håller sperman i vaginan. En fördel med befruktningsapparaten är att färsk, icke-flytande sperma kan användas.

Det finns även metoder för att utföra förenklade varianter av insemination på egen hand. Oftast kan en gynekolog hjälpa med instruktioner.

Hur effektiv är metoden?

Om inseminationen lyckas blir kvinnan gravid. En graviditet till följd av insemination skiljer sig inte från en graviditet uppnådd genom samlag. Men det kan dock finnas en viss ökad sannolikhet för flerbarnsfödsel om läkemedel används av kvinnan för en "stimulerad ägglossning".

Vart gör man en behandling?

Hjälp med insemination hemma kan fås via klinik eller gynekolog. En assisterad insemination eller intrauterin insemination görs via en klinik. En remiss till sådan klinik fås via behandlande gynekolog/gynekologmottagning.

Fördelar
  • Insemination är en metod som kan testas hemma och på klinik.

  •  Det går att göra om en insemination många gånger utan påverkan av syntetiska hormoner och är därmed ett hormonfritt sätt att försöka bli gravid.

Nackdelar
  • Det är svårare att bli gravid ju äldre du blir. Hos 30-åriga kvinnor blir ungefär 25 procent gravida på första försöket.

  • Är kvinnan över 40 år så har hon bara åtta procents chans att lyckas på första försöket.

bottom of page