top of page

Fertilitet

Kvinnan är fertil i ca 6 dagar per menscykeln. Resten av cykeln är du för långt ifrån din ägglossning för att en befruktning ska kunna ske. Vill du bli gravid är det dagen före ägglossning som du ska försöka kartlägga och ha samlag på.

Inseminering med bakgrund.png

Det är nämligen så att en kvinna har ägglossning under ett dygn per cykel och det är under detta dygn som en faktisk befruktning kan ske. Dock kan spermier från samlag tidigare i cykeln leva kvar i kvinnan i ca 5 dygn och vänta in att en ägglossning ska ske. Därför brukar man tala om en fertil fas på 6 dygn per cykel. De övriga cirka 22-29 dagarna i menscykeln är du alltså naturligt icke fertil. Det betyder att du inte kan bli gravid även om du har oskyddat sex under dessa dagar.

Det är inte endast via samlag som ett barn kan bli till. Provrörsbefruktning, insemination, donation av ägg eller spermier är andra sätt. 

bottom of page