top of page
Inseminering med bakgrund.png

Ägg och spermadonation

En äggdonation är en metod för att bli gravid med hjälp av ett donerat ägg från donator. Ägget befruktas med spermier från manlig partner eller en annan donator. Befruktningen sker genom IVF/provrörsbefruktning och placeras efter lyckad befruktning i den bärande kvinnans livmoder. En spermiedonation sker genom egenhändigt utförd ejakulation i kontrollerad miljö på klinik eller spermabank.

Hur fungerar äggdonation?

Behandlingen går till så att donatorns äggstockar stimuleras med hormoninjektioner (se avsnittet om ovalutionstimulering) som gör at flera äggblåsor mognar samtidigt. Man följer äggblåsornas tillväxt med hjälp av ultraljud och när de blivit tillräckligt mogna ges ett hormon som stimulerar själva ägglossningen och ungefär 36 timmar senare sugs äggen ut.

Hur fungerar spermiedonation?

Donatorn lämnar ett spermieprov och ett antal blodprover där man tittar efter infektioner och sjukdomar och mannen får också gå igenom en medicinsk och psykosocial bedömning hos läkare och beteendevetare.Om mannen blir godkänd som donator får han komma och lämna spermieprov vid ett antal tillfällen. Proverna fryses ner och ett halvår efter det senaste inlämningstillfället tas nya blodprover för att säkert utesluta infektioner.

 

Hur sker befruktning?

Äggen doneras samma dag som färska spermier mottas eller frysta spermier tinas upp. Befruktningen sker i provrör utanför moderns kropp och placeras sedan i den bärande moderns livmoder för att graviditeten ska fortskrida lokalt.

 

Hur effektiv är metoden?

Ungefär 40-50% av IVF behandlingar med donerade ägg eller spermier lyckas vid första försöket, ju fler försök som görs, desto större sannolikhet är det att det blir ett barn.

Vart gör man en behandling?

Äggdonation samt IVF behandling med donerat ägg utförs av specialistläkare inom infertilitet och kan göras på sjukhus eller privatklinik.

Fördelar
  • Fördelen är att de som inte har möjlighet att producera egna befruktningsbara ägg eller spermier fortfarande kan genomgå en graviditet på naturlig väg genom ett donerat ägg eller donerade spermier.

Nackdelar
  • Biverkningar av hormonbehandlingarna i samband med IVF-behandlingen kan uppkomma

  • Ökar risken något för utomkvedshavandeskap 

bottom of page