Pearl Index, ett mått på effektivitet

Effektiviteten för olika preventivmetoder anges oftast i ett branschmått som kallas för Pearl Index.  

Pearl Index  klassificerar graden av effektivitet för olika preventivmetoder. Måttet anges på en skala mellan 1-100 och tas fram genom att preventivmetoden testas i flera oberoende kliniska studier.
För att kunna få ett tillförlitligt värde behövs fler än 10 000 menscykler tas in i beräkningen. Pearl index visar hur många oönskade graviditeter som inträffar när 100 kvinnor använder preventivmetoden kontinuerligt under ett år. Ju lägre Pearl index desto högre blir talet i procent.

Exempel: Om 4 av 100 kvinnor som använder en preventivmetod under ett år blir oönskat gravida motsvarar detta Pearl Index 4. Preventivmetoden har då en effektivitet på 96 procent.