Sterilisering för män och kvinnor

Sterilisering innebär att man genom ett ingrepp förhindrar att befruktning sker, genom att blockera vägen för ägget i äggledarna och spermiernas väg genom sädesledarna. Med dessa ingrepp gör man kroppen obenägen att befrukta, eller bli befruktad. Eftersom mäns och kvinnors könsdelar skiljer sig åt så skiljer sig självklart metoden för sterilisering åt mellan män och kvinnor.

Att sterilisera sig är en (praktiskt taget) oåterkallelig preventivmetod så man måste vara säker på sitt beslut. Det är självklart viktigt att man är överens med sin partner och att man gör det för sin egen skull. Om man inte förstår vad sterilisering innebär, på grund av till exempel förståndshandikapp, får inte man inte steriliseras.

Alla som fyllt 25 år får steriliseras. Först har man ett samtal med läkare eller kurator där man informerar, går igenom beslutet och sen får skriva på ett intyg. Personer mellan 18 år och 25 år får också steriliseras men då krävs det tillstånd av Socialstyrelsen.

Några tusen personer per år steriliseras i Sverige, något fler kvinnor än män.

Kvinnlig sterilisering

Kvinnlig sterilisering utförs på olika sätt. Antingen klipps äggledarna av eller så täpps de till. Det finns flera olika metoder för hur detta utförs, men oftast så används endast lokalbedövning och man går in via slidan eller använder titthålskirurgi via buken och man får gå hem samma dag. Steriliseringen påverkar inte hormonproduktion eller sexlust. Man tar heller inte bort något så äggledare, livmoder med mera är kvar.

Manlig sterilisering – vasektomi

Manlig sterilisering (även kallat vasektomi) görs efter lokalbedövning, och med ett litet snitt i övre delen av pungen ( precis under penisroten). Man drar ut sädesledarna och klipper av dem. Sen syr man med ett stygn. Man kan också göra två hål utan skalpell, som läker ihop av sig själv. Det tar ungefär en halvtimme.

Manlig sterilisering innebär bara att man klipper bort tillförseln av spermierna och inte sperman. Detta gör att man fortfarande får utlösning och “sperma” men sperman innehåller inga spermier.

Efter utför vasektomi måste man ha 10-20 utlösningar och efter en tid göra ett spermaprov. Detta eftersom man har
spermier kvar första tiden. Vasektomi påverkar inte potensen, hormonproduktionen eller sexlusten.

Man kan få vissa problem direkt efter operationen. De flesta kvinnor har ont ett tag efteråt och det finns viss
risk för infektion. För männen så blir pungen lite svullen, öm och man kan få tillfälliga blåmärken av ingreppet.

Hur gör man om man vill sterilisera sig?

Ta kontakt med din läkare som skriver remiss till den klinik som utför steriliseringen. Du kan också ta kontakt med privata kliniker.

Vad kostar det att sterilisera sig?

Kostnaden för att sterilisera sig varierar mellan olika landsting. I ungefär hälften av landets landsting kostar det enbart patientavgift, i andra kan kostnaderna variera mellan 2 000 – 13 000 kr och det är oftast dyrare för kvinnor.

Vissa landsting kräver medicinska skäl, trots att steriliseringslagen innebär att de som vill och inte har några kontraindikationer ska få sterilisera sig.

Hur säkert är sterilisering?

Sterilisering är en mycket säker, men (faktiskt) inte hundraprocentigt säker metod. Män måste bland annat vänta en tid efter ingreppet innan de blir sterila. Sterilisering skyddar inte mot könssjukdomar.

Fördelar med att sterilisera sig

  • Mycket säker preventivmetod
  • Inga biverkningar
  • Hormoner och sexlust påverkas inte
  • För både män och kvinnor
  • Bekvämt
  • Billigt (förutsatt att man bor i ”rätt” län)

Nackdelar med att sterilisera sig

  • Oåterkalleligt, och risken finns att man ångrar sig
  • Kan vara svårt att ta ett så långsiktigt beslut
  • Dyrt och lång väntetid i vissa län

Kan ens partner märka att man är steriliserad?

Man kan eventuellt se ärren efter ingreppet, men ärren är generellt sett mycket små. En man som är steriliserad får utlösnig på samma sätt och med lika mycket sperma men utan spermier. At spermierna saknas syns dock inte på sperman eftersom spermierna bara utgör några procent.

Om man vill kunna bevisa att man är steriliserad så kan man be om ett intyg eller kopia på journalen.

Om du ångrar sig efter sterilisering

Man ska bara sterilisera sig om man är väldigt övertygad om att man antingen inte vill ha fler barn, eller inga biologiska barn alls men vissa ångrar sig när förhållandena ändras i livet och det finns metoder för att återfå möjligheten att bli fruktsam igen.

För männen innebär det att man syr ihop sädelsedarna igen, men det brukar inte kunna ske med gott resultat. Det är också svårare ju äldre man är då många bildar antikroppar mot sina egna spermier.

Ett alternativ få känner till, är att man kan frysa in spermier innan man steriliserar sig. Man tar då ut spermier direkt från pungen som man sedan eventuellt kan använda vid provrörsbefruktning. För detta får man betala en infrysningskostnad och sen en årlig avgift. Detta kan bland annat göras på Karolinska Universitetssjukhusets Centrum för Andrologi och sexualmedicin.

Kvinnor kan också genomgå en re-operation, där man syr ihop äggledarna eller tar bort blockeringen. De kan också genomgå provrörsbefruktning.

Trots att man praktiskt sett kan återfå fruktsamheten kan varken män eller kvinnor räkna med att kunna få barn efter en sterilisering och re-operation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *