Undvika sex vid ägglossning (Billingsmetoden/Familjeplanering)

Billingsmetoden eller (Naturlig) Familjeplanering som den också kallas är en metod som bygger på att man har kunskap att identifiera de dagarna när man är fruktsam och att man då inte har samlag om man vill undvika graviditet. Det är en väl utforskad metod som används av ca 50 miljoner par i världen och kallas Billingsmetoden efter paret Billings i Australien som utvecklade den.

Hur används Billingsmetoden?

Sekretet som kommer från livmoderhalsen förändras under menscykeln och man kan se när ägglossningen är på gång, samt när den har inträffat genom att dagligen anteckna iakttagelserna över bland annat sekretet på en sekretkarta. Genom att sedan följa de regler som finns vet man när man kan ha samlag eller inte. Man behöver inte ha regelbundna menscykler och Billingsmetoden kan användas under alla perioder av en kvinnas liv.

Hur säker är Billingsmetoden?

Om man kan metoden ordentligt och följer reglerna är det en mycket säker metod, jämförbar med kombinerade p-piller. Billingsmetoden skyddar inte mot könssjukdomar.

Fördelar med Billingsmetoden.

  • Billingsmetoden är en helt naturlig, gratis preventivmetod
  • Helt biverkningsfri
  • Många upplever det positivt att få en ökad kunskap om sin naturliga rytm. Det kan vara givande för relationen att hitta nya former för samlivet.
  • Påverkar inte fertiliteten, utan kan tvärtom användas med mycket gott resultat om man sen vill bli gravid.
  • Belastar inte miljön

Nackdelar med Billingsmetoden

  • Det kan ta lite tid innan man lär sig den och man bör föra anteckningar varje dag.
  • Vissa anser det begränsande att inte kunna ha samlag just vid ägglossning.
  • Fungerar endast om bägge två verkligen är överens och vill använda metoden.

Billingsmetoden och andra preventivmetoder.

Billingsmetoden kan inte kombineras med andra preventivmetoder eftersom det stör iakttagelserna av sekretet. Med ett undantag, cervixpessar, som samlar upp sekretet oblandat. Om man använder cervixpessaret under ägglossning, så använder man alltså inte Billingsmetoden och då är säkerheten något lägre.

Hur lär man sig Billingsmetoden?

Det finns utbildade handledare som kan lära ut Billingsmetoden, men i Sverige är det tyvärr ganska få. Det finns dock resurser på nätet och i bokhandeln. Nedan finns källor till mer och djupare information om Billingsmetoden:

  • Familjeplanering.se – en webbsida dedikerad åt Billingsmetoden. På webbsidan finns även kartor att skriva ut. Här kan du även köpa handboken Det Fruktsamma Sekretet av Irene Ivarsson och Anette Nilsson.
  • Boken “Billingsmetoden för naturlig familjeplanering” av just Evelyn Billings går att köpa på tex Bokus för 180 kr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *