Pessar

Pessar är en produkt som tillhör gruppen barriärmetoder. Pessaret förs in i slidan och bildar då en fysisk barriär som hindrar spermier från att nå livmodern. Ofta används pessaret tillsammans med en spermiehämmande gel (kallas även spermiehämmande medel och pessargel) för att öka säkerheten.

Det finns tre typer av pessar: Milex Pessar, Femcap och CayaAlla varianter är tillverkade i silikon. Använder man pessargelen ökar säkerheten ytterligare. 

Hur fungerar Milex Pessar?

Milex pessar är skålformad med två nylon peggar på varsin sida så den kan vikas ihop åt ena hållet men inte det andra och finns i sex olika storlekar från 60 till 85 mm. Lägg en klick spermiehämmande gel i skålen och runt kanterna på pessaret, pressa ihop kanterna och stoppa in i slidan så pessaret sitter runt livmodertappen.

Pessaret kan sitta inne i ett dygn och ska vara kvar minst sex timmar efter samlag.

Milex Pessar finns i sex olika storlekar och ska provas ut hos barnmorska. 

Hur fungerar Cervixpessar?

Cervixpessaret kan sitta i högst två dygn i taget och i minst sex timmar efter senaste samlaget. Sen tar man ut pessaret, tvättar av det och sätter in igen för kontinuerligt skydd. 

Cervixpessar finns i tre olika storlekar och ska provas ut hos barnmorska. 

Hur fungerar Caya pessar?

Väldigt lik Milex Pessar men finns endast i en storlek, passar därför inte alla kvinnor men många. 

Vaginalpessaret kan sitta inne i ett dygn och skall vara kvar minst sex timmar efter senaste samlaget. 

Cervixpessar finns i en storlek men bör ändå provas ut hos barnmorska för att säkerställa att det passar dig och så det sitter rätt. 

Spermiehämmande gel

Pessar ska används med spermiehämmande gel som ökar säkerheten för metoden. Det spermiehämmande medlet sätts på i samband med införandet av pessaret. Vid ytterligare samlag tillförs ytterligare spermiehämmande gel in i vaginan utan att ta ut pessaret emellan. 

Hur effektivt är ett pessar?

Pessaret ska sättan in innan samlaget och sitta några timmar efteråt. Det ska dessutom användas tillsammans med spermiehämmande gel. Följs instruktionerna är effektiviteten cirka cirka 96-98% med ett Pearl Index på 2-6.
Läs mer om Pearl Index klicka här
För att jämföra olika medel/produkter klicka här

Fördelar med pessar

  • Man tillför inte kroppen några syntetiska hormoner som stör den naturliga menscykeln
  • Pessaret kan användas vid samlaget och behöver inte användas utöver dessa tillfällen

Nackdelar med pessar

  • Kräver viss planering
  • Risk att glömma att ta ut, eftersom det inte känns
  • Vissa män och kvinnor upplever sveda av den spermiehämmande gelen

Var kan jag hitta pessar?

Alla pessar bör prövas ut hos en barnmorska eller gynekolog för att säkerställa att det sitter rätt. 

Man bör redan när man ringer och beställer tid hos barnmorska eller gynekolog be att få komma till nån som har kunskap och kompetens när det gäller pessar. Fråga också om de har provset för de bägge pessarsorterna då det inte nödvändigtvis finns på alla kliniker.

Gemensamt med gynekologen eller barnmorskan kommer man sedan fram till vilken modell och storlek som är lämpligast. Man kan också få träna på att sätta in och ta ut pessaret, så man vet att man gör det rätt.