Pessar

pessar

Pessar är en produkt för kvinnor som tillhör gruppen barriärmetoder. Pessaret förs in i slidan och blidar då en fysisk barriär som hindrar spermier från att nå livmodern. Ofta används pessaret tillsammans med ett spermiedödande medel eller pessargel för att öka säkerheten. Det finns två typer av pessar: cervixpessar och slidpessar/vaginalpessar.

Moderna pessarer är oftast tillverkade i silikon. Använder man pessargelen ökar säkerheten ytterligare. 

CERVIXPESSAR -> Hur används cervixpessar?

Ett cervixpessar sitter direkt på livmodertappen. 

Cervixpessaret kan sitta i högst två dygn i taget och i minst sex timmar efter senaste samlaget. Sen tar man ut pessaret, tvättar av det och sätter in igen för kontinuerligt skydd. 

Cervixpessar finns i olika storlekar och behöver inte provas ut.

VAGINALPESSAR -> Hur används vaginalpessar?

Vaginalpessar är skålformad med en metallring innanför kanten. Själva pessaret sitter placerad uppåt mot livmodertappen. Vaginalpessaret finns i fem storlekar och skall prövas ut hos barnmorska eller gynekolog.

Vaginalpessaret kan sitta inne i ett dygn och skall vara kvar minst sex timmar efter senaste samlaget. 

PESSARGEL/SPERMIEDÖDANDE MEDEL

Bägge pessaren används med pessargel eller spermiedödande medel som ökar säkerheten för metoden. Pessargelen eller medelet sätts på när man för in pessaret. Har man sen ytterligare samlag, tillför man ytterligare gel utan att ta ut pessaret emellan.  

Hur säkert är ett pessar?

Pessaret skall vara på inför och under hela samlaget och sex timmar efteråt och används tillsammans med pessargel eller spermiedödande medel.  Då är effektiviteten cirka 96-98% med ett Pearl Index på 2-6.
Läs mer om Pearl Index klicka här
För att jämföra olika medel/produkter klicka här

Fördelar med pessar

  • Man tillför inte kroppen några syntetiska hormoner som stör den naturliga menscykeln
  • Pessaret kan användas vid samlaget och behöver inte användas utöver dessa tillfällen

Nackdelar med pessar

  • Kräver viss planering
  • Risk att glömma att ta ut, eftersom det inte känns
  • Vissa män och kvinnor upplever sveda av pessargelen

Var köper man ett pessar?

Cervixpessar kan man själv köpa direkt utan att pröva ut den hos en barnmorska eller gynekolog.  Ett vaginalpessar bör prövas ut hos en barnmorska eller gynekolog. Om man känner sig osäker kan man få hjälp även med cervixpessar.

Man bör redan när man ringer och beställer tid hos barnmorska eller gynekolog be att få komma till nån som har kunskap och kompetens när det gäller pessar. Fråga också om de har provset för de bägge pessarsorterna då det inte nödvändigtvis finns på alla kliniker.

Gemensamt med gynekologen eller barnmorskan kommer man sedan fram till vilken modell och storlek som är lämpligast. Man kan också få träna på att sätta in och ta ut pessaret, så man vet att man gör det rätt.