P-plåster

P-plåster är ett läkemedelsbehandlat plåster för kvinnor. Metoden går ut på att tillföra kroppen en kombination av två olika syntetiska hormoner som tillsammans ändrar menscykeln och på så vis försvårar en graviditet. Genom ett plåster som sätts på huden, utsöndras hormoner i en jämn takt under en vecka. Därefter byts plåstret ut. 

Hur fungerar p-plåster?

Ett p-plåster sätts på en skyddad del av huden.  Hormondosen som avges påverkar menscykeln och förhindrar en graviditet.
P-plåstret byts varje vecka och används i tre veckor med ett uppehåll den fjärde veckan. 

Hur effektivt är p-plåster?

Effektiviteten baseras på att kvinnan har p-plåstret på under de tre veckor som hormondoserna skall tillföras. 
Då är effektiviteten hög, cirka 99.7 % med ett Pearl Index på 0,3.
Läs mer om effektivitet & Pearl Index klicka här
För att jämföra mellan olika metoder/produkter klicka här

Fördelar med p-plåster

 • P-plåster ger ofta minskad menstruation vilket ofta upplevs som positivt

Nackdelar med p-plåster

 • P-plåster är ett hormonbaserat preventivmedel som innehåller östrogen och är förknippade med flera vanliga biverkningar som huvudvärk, nedstämdhet, viktuppgång och minskad sexlust.
 • P-plåster är bara säkert om plåstret sitter på och byts ut varje vecka.
 • P-plåster skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar
 • Östrogenet i p-plåstret ökar risken för blodpropp och skall ej användas av kvinnor som har familjemedlemmar eller nära släktingar som haft problem med blodproppar och/eller bröstcancer.

Vanliga biverkningar

 • Vaginal svampinfektion
 • Huvudvärk
 • Nedstämdhet
 • Minskad sexlust
 • Smärtsamma menstruationer
 • Akne
 • Viktökning
 • Cystor på äggstockarna
 • Håravfall
 • Ökar risken något för blodproppar 

Var kan jag hitta p-plåster?

Ett p-plåster är receptbelagt och skrivs ut av gynekolog eller barnmorska. Dessa kan sedan köpas antingen på ett vanligt apotek eller via certifierade apotek online. Priset beror på ålder och vilket landsting du tillhör.