P-piller (kombinerade)

p-piller

 

P-piller är ett läkemedel för kvinnor. Metoden går ut på att tillföra kroppen en kombination av två olika syntetiska hormoner (som liknar kroppens egna naturliga hormoner) och som tillsammans ändrar menscykeln och på så vis försvårar en graviditet. Genom ett dagligt intag av en tablett tillförs en jämn dos av hormoner kontinuerligt till kroppen.

Hur fungerar p-piller?

Kombinerade p-piller tas regelbundet varje dag. De första tre veckorna består doserna av en syntetisk hormonkombination. Den fjärde veckan består tabletterna av verkningslösa sockerpiller.  Kombinationen av p-piller och sockerpiller distribueras på en karta som hjälper kvinnan att hålla koll så att hon inte glömmer ta pillrena.

Hur effektivt är p-piller?

Effektiviteten baseras på att kvinnan tar p-pillertabletterna dagligen. Då är effektiviteten hög, cirka 99.7 % med ett Pearl Index på 0,3.

Läs mer om effektivitet & Pearl Index klicka här
För att jämföra säkerhetsnivån mellan olika metoder / produkter klicka här

Fördelar med p-piller

  • P-piller ger ofta minskad menstruation vilket ofta upplevs som positivt

Nackdelar med p-piller

  • P-piller är hormonbaserade och är förknippade med flera vanliga biverkningar som huvudvärk, nedstämdhet, viktuppgång och minskad sexlust.
  • P-piller är bara säkert om tabletterna tas dagligen.
  • P-piller skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar
  • Östrogenet i kombinerade p-piller ökar risken för blodpropp och skall ej användas av kvinnor som har familjemedlemmar eller nära släktingar som haft problem med blodproppar och/eller bröstcancer

Var kan jag hitta p-piller?

P-piller är receptbelagda och skrivs ut av gynekolog eller barnmorska. Dessa kan sedan köpas antingen på ett vanligt apotek eller via certifierade apotek online. Priset beror på ålder och vilket landsting du tillhör.