P-dator

Daysy och mobilPersonapearly_1 kopia

 

En p-dator är en liten dator som mäter antingen basaltemperatur (temperaturbaserad p-dator) eller urin (urinbaserad p-dator) och gör en kartläggning av fertila (cirka 5-6 dagar per månad) och icke fertila dagar genom avancerad analys. Användaren får ett dagligt fertilitetsresultat där det går att utläsa om man är fertil eller inte. Det är endast under fertila dagar en graviditet kan ske. Vill användaren undvika en graviditet kan inte p-datorn ses som ett preventivmedel som fysiskt förhindrar spermier från att befrukta ett ägg. Men p-datorn kartlägger fertila dagar för att användaren under dessa få dagar varje månad kan välja att använda ett hormonfritt preventivmedel, såsom kondom eller pessar, för att skydda sig mot en graviditet.

Hur fungerar p-dator?

En temperaturbaserad p-dator är ett hormonfritt analysverktyg som använder temperaturmetoden som bas. Temperaturmetoden går generellt ut på att med hjälp av en BBT-termometer som mäta kroppstemperaturen när man vaknat och därefter journalförs temperaturvärdet på papper eller på i en app där en analys kan göras manuellt.

En p-dator är en avancerad minidator med en specialtermometer som är inbyggd vilket gör att samtliga värden registreras och analyseras direkt. Specialtermometern är skild från en vanlig febertermometer och har ofta ett plasthölje runt sensorn istället för ett metallhölje. Detta för att uppnå en korrekt mätning på snabbare tid. Genom att mäta basaltemperaturen i kroppen kan p-datorn med hjälp av en biomatematisk algoritm, avgöra vilka dagar man är fertil vilket endast är ett fåtal dagar per menscykel.

En urinbaserad p-dator fungerar på samma sätt men mäter istället hormonhalten i morgonurinet via provstickor. Dock säljs inte urinbaserade p-datorer längre på den svenska marknaden.

Fördelar med p-dator

  • Ett hormonfritt och skonsamt alternativ som inte rubbar menscykeln
  • Inga biverkningar
  • Kvinnan lär sig sin cykel
  • En p-dator håller i cirka 10-15 år
  • Fungerar även för kvinnor med PCOS eller oregelbunden cykel

Nackdelar med p-dator

  • Kräver daglig mätning på morgonen innan uppstigning för att fungera effektivt
  • Skyddar ej mot sexuellt överförbara sjukdomar
  • Kan ej användas av kvinnor som fortfarande är i puberteten och inte har en färdigutvecklad och stabiliserad menscykel

Hur effektiv är en p-dator?

Effektiviteten för en temperaturbaserad p-dator är  cirka 99.3% med ett Pearl Index på 0,7.
Effektiviteten för en urinbaserad p-dator är cirka 96% med ett Pearl Index på 4
Läs mer om Pearl Index genom att klicka här

Var kan jag hitta en p-dator?

I Sverige säljs endast temperaturbaserade p-datorer.  Olika varianter finns tillgängligt på nätet.