Ovalutionsstimulering

slide4

Ovalutionsstimulering innebär att ägglossningar stimuleras via läkemedel i tablettform eller i injektionsform.

Hur fungerar det?

Stimulerad ägglossning innebär att kvinnan tar hormontabletter eller hormonsprutor som stimulerar och framkallar ägglossning. Första steget blir ofta att använda Pergotime. Pergotime är tabletter med det verksamma ämnet klomifen som gör så att det bildas mer så kallat follikelstimulerande hormon, FSH, i hypofysen i hjärnan. Hormonet verkar stimulerande på äggstockarna och påverkar äggblåsorna så att äggen kan mogna och så småningom lossnar. Fungerar inte Pergotime kan man ibland gå vidare med hormonsprutor som innebär att follikelstimulerande hormon injiceras dagligen under cirka tio dagar. Vanliga läkemedel är Gonal-F, Puregon och Menopur. Effekterna av hormonbehandling kontrolleras genom vaginalt ultraljud och innebär normalt att kvinnan träffar en läkare två till tre gånger under behandlingstiden.

Fördelar med behandlingen

  • Väntetiderna för hormonbehandling är relativt korta.

Nackdelar med behandlingen

  • En del kan uppleva biverkningar som huvudvärk, illamående eller svullen mage. Även humörsvängningar kan förekomma.
  • Enligt 1177.se upplever de flesta kvinnor inga biverkningar i samband med hormonbehandling men ibland kan så kallat överstimuleringssyndrom uppstå. Magen kan svullna och man får ont i magen och kan uppleva illamående. Överstimuleringssyndrom inträffar när det bildats för höga halter av östrogen vilket leder till rubbningar i vätskebalansen. I allvarligare fall måste kvinnan bli inlagd på sjukhus för att tömma buken på vätska.

Var gör man en behandling?

Ovalationsstimulering utförs av specialistläkare inom infertilitet och kan göras på sjukhus eller privatklinik.