Kopparspiral (spiral)

IUD

Kopparspiralen är ett hormonfritt implantat för kvinnor. Spiralen i sig är ett T-format inlägg i plast med koppartrådar lindande runt vissa delar och som sätts in i livmodern. Kopparjonerna som koppartråden avger lokalt i livmodern gör att spermierna får svårare att överleva och att ett befruktat ägg får svårare att fästa i livmodern.

Hur används spiral?

Kopparspiralen sätts in hos en barnmorska eller gynekolog. Oftast byter man spiral efter cirka fem år, men sätter man in den när man är lite äldre, kan den sitta kvar tills man är i klimakteriet. Man kan ta ut den när som helst och den har ingen kvardröjande effekt.

Man kontrollerar att den sitter kvar efter varje mens genom att känna på trådarna som hänger ut utanför livmodern. Dessa kortas oftast av till lagom längd.

Man kan sätta in en kopparspiral även om man aldrig har varit gravid, bara livmodern är tillräckligt stor.

Hur säker är en kopparspiral?

Kopparspiralen  har en hög effektivitet, cirka 99,4% med ett Pearl Index på 0,6.
Läs mer om Pearl Index klicka här
För att jämföra olika metoder/produkter klicka här

Fördelar med spiral

  • Kopparspiral är en metod som inte kräver något av användaren efter isättning.
  • Kopparspiralen tillför inte några hormoner som stör eller förändrar menscykeln
  • Kvinnan har ett långvarigt skydd, som när som helst kan avbrytas.

Nackdelar med spiral

  • Vissa kvinnor att de blöder mer och får mer ont under menstruationen.
  • Flytningarna kan även bli rikligare liksom risken för bakteriell vaginos.
  • Risken för infektioner är störst vid insättning med ökad risk för att sexuellt överförbara infektioner går upp i livmodern.
  • Kopparspiralen kan stötas ut, oftast under mens.
  • Spiral skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar

Vart köper man en kopparspiral?

En kopparspiral får du insatt hos en barnmorska eller gynekolog. Priset varierar beroende på ålder och vilket landsting du tillhör.